คลิปวีดีโอสอน Arduino ESP8266 NodeMCU DateTime NTP : ดึงเวลาจาก Server มาใช้งานด้วย NodeMCU

48 Просмотры
Издатель
Комментариев нет.