สอนเขียนโปรแกรม arduino เบื้องต้น#10 PWM คืออะไร การเขียนโปรแกรมสั่งหรี่ led ค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆดับ

1 Просмотры
Издатель
การเขียนโปรแกรมไปที่เวลา 4:55

PWM ทำให้สามารถใช้ แรงดันที่เราต้องการ ตั้งแต่ 0-5 V โดยการปรับ ค่าที่ป้อนให้ analogWrite จาก 0-255 ถ้าใช้สมการเส้นตรงคำนวณหา gain จะได้ gain = 51 [gain = (y2-y1)/(x2-x1)]

analogWrite 0-255 ไม่สามารถใช้ได้ทุก pin หากสังเกตที่บอร์ด จะมีตัวหนอนอยู่ข้างหน้าบอร์ด arduino uno r3 มี pin ที่ใช้ได้คือ 3 5 6 9 10 11

การเขียนโปรแกรม ใช้คำสั่ง for ในการค่อยๆเพิ่ม โวลต์ มากขึ้น ทำให้ ไฟ LED ค่อยสว่างขึ้น และสั่งให้ค่อยๆดับลงไป


playlist VDO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqUMv-djiBhPIAaPlS4F8sIaCLvFQ96h8

ฝากกดlike กดติดตามด้วยนะครับ
https://www.youtube.com/channel/UCOQC2H1LhLnhPyw7OQRbw4g/featured?view_as=subscriber
Комментариев нет.