#14 Emulator Stacji Dyskietek dla Atari 8bit

10 Просмотры
Издатель
Linki
http://whizzosoftware.com/sio2arduino/
https://www.arduino.cc/

Podlaczenie LCD
Arduino pin 4 - LCD pin 4
Arduino pin 5 - LCD pin 6
Arduino pin 6 - LCD pin 14
Arduino pin 7 - LCD pin 13
Arduino pin 8 - LCD pin 12
Arduino pin 9 - LCD pin 11Podlaczenie Modolu SD
Arduino pin 10 - SD pin CS
Arduino pin 11 - SD pin MOSI
Arduino pin 12 - SD pin MISO
Arduino pin 13 - SD pin SCK


Podlaczenie do atari
Atari Data In SIO pin 3 - Arduino digital pin 1 TX
Atari Ground SIO pin 4 - Arduino ground GND
Atari Data Out SIO pin 5 - Arduino digital pin 0 RX
Atari Command SIO pin 7 - Arduino digital pin 2


Poprawki w kodzie
Uwaga - znaki nawiasu zastapione sa wykrzyknikami a znaki mniejszosci i wiekszosci pytajnikami...
SIO2Arduino.ino
dopisac
#define USE_SD_VOLUME
#include ?SdVolume.h?

Zamienic
file.getFilename!name!;
na file.getName!name,13!;

diskimage.cpp
zamienic
file-?getFilename!!char*!&filename!;
na file-?getName!!char*!&filename,13!;

w cofig.h nalezy rowniez zamienic linie //#define LCD_DISPLAY na #define LCD_DISPLAY
Комментариев нет.