Arduino Tagalog: Basic Programming | Digital and Analog

9 Просмотры
Издатель
Ang paggamit Digital at Analog ay magandang simula para matutunan ang mga basics sa pagsulat ng Arduino codes at paggamit mismo ng Board

Follow me on Facebook:
https://www.facebook.com/pastorpili.h...
Twitter:
https://twitter.com/HizonPastor
Instagram:
https://www.instagram.com/hizonpastor/
Gmail:
pastorpilihizon@gmail.com

Music:
Kevin MacLeod - Mining by Moonlight
Комментариев нет.