Arduino Tagalog: Basic Programming | Digital and Analog

14 Просмотры
Издатель
Ang paggamit Digital at Analog ay magandang simula para matutunan ang mga basics sa pagsulat ng Arduino codes at paggamit mismo ng Board

Follow me on Facebook:
https://www.facebook.com/pastorpili.h...
Twitter:
https://twitter.com/HizonPastor
Instagram:
https://www.instagram.com/hizonpastor/
Gmail:
pastorpilihizon@gmail.com

Music:
Kevin MacLeod - Mining by Moonlight
Комментариев нет.