Arduino Tagalog: Pins and Functions

13 Просмотры
Издатель
Ang unang hakbang sa paggamit ng Arduino ay ang pag-aralan muna ang mismong hardware ng board dahil ito ang magbibigay sayo ng unang pananaw kung paano sila gamitin

Follow me on Facebook:
https://www.facebook.com/pastorpili.hizon
Twitter:
https://twitter.com/HizonPastor
Instagram:
https://www.instagram.com/hizonpastor/
Gmail:
pastorpilihizon@gmail.com

Music:
Kevin MacLeod - Mining by Moonlight
Комментариев нет.