Step motor Vexta 85x100 TB6600 driver with Arduino, mach3 cnc.

10 Просмотры
Издатель
Lâu lâu lại ngứa nghề vừa sưu tầm vài 8 vexta step 85x100 cốt 14m ( cỡ lớn)ráp vào mach3 cnc và Arduino uno test cùng với driver TB6600 4.5A. Nói chung tốc độ hơi chậm nhưng cũng được. Khi làm máy cần driver lớn hơn.
Комментариев нет.